Marketingové kampaně v sítích prodejen

Pracujete v globální firmě a chystáte kampaň na novou kolekci, znáte rozpočet, vyberete prodejny, v nich reklamní plochy a chcete poslat zadání do agentury. Jak ale předat všechny podklady a jak následně ukočírovat a vyhodnotit, že kampaň proběhla dobře?

„Kdyby tak existoval nástroj, abychom si nemuseli posílat excely v e‑mailech a měli všechno on‑line i v telefonu.“ Takové řešení jsme vyvinuli: Platformu pro celý životní cyklus marketingových kampaní v sítích prodejen a provozoven. Usnaďnuje práci všem, kteří se podílí na realizaci kampaní od plánování a řízení až po instalaci a fakturaci. Šetří nervy, čas i peníze a vše máte on‑line.

Případová studie

Mediální a marketingová agentura poptala řešení, pomocí kterého by bylo možné plánovat, řídit a vyhodnocovat kampaně společnosti Nike v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.

V agentuře do té doby neměli vlastní platformu. Kampaně řídili pomocí tabulek v excelu, prezentací v power pointu a word dokumentech se zadáním. Soubory a dokumenty si museli navzájem přeposílat e‑mailem a tisknout. Ani sdílený disk nebyl řešením, protože neumožňuje řídit workflow kampaně a bezpečný přístup externích pracovníků.

Pro úspěšné zvládnutí kampaně se musel celý proces stále dokola kontrolovat. Nepřetržitě se telefonovalo, posílaly se e-maily a všichni zúčastnění žili ve stresu, jestli příprava, výroba a instalace kampaně dopadne podle očekávání.

„V In-store aplikaci jsme úspěšně realizovali desítky kampaní na stovkách prodejen ve střední a východní Evropě. Díky efektivitě jsme měli daleko vyšší zisk.“

― Lenka Kroupová, Production Director marketingové agentury

Co je potřeba pro marketingovou kampaň v prodejnách?

Do procesu marketingových kampaní vstupuje mnoho aktérů a všichni z nich potřebují správné a aktuální podklady:

 • Zadavatel
 • Klient
 • Agentura
 • Grafik
 • Tiskárna
 • Instalační týmy
 • Jednotlivé prodejny klienta

Zadavatel je často mateřská centrála firmy, která předá klientovi manuály, jak by měla marketingová kampaň vypadat. Zástupci klienta následně seznámí pracovníky agentury se svými požadavky: design kampaně, nároky na použité materiály, rozsah kampaně - počet obchodů a jednotlivých pozic na prodejnách, případně finanční budget. Pracovníci agentury zpracují grafické návrhy a odhad časové a finanční náročnosti.

V dalším kroku připraví počítačový grafik tiskové podklady pro výrobu plakátů, bannerů a polepů do výloh, billboardů a dalších materiálů. To samozřejmě není možné bez znalosti rozměrů a materiálů, z jakých budou vyrobeny. Jakmile jsou podklady připraveny, odesílají se do tiskárny.

Vše je potřeba správně evidovat a předávat podklady dál v řetězci. I v tiskárně potřebují znát přesné rozměry a materiály potřebné pro výrobu. Jakmile jsou marketingové materiály vyrobeny, musí být správně roztříděny a zabaleny pro každou prodejnu zvlášť.

Následně přicházejí na scénu instalační týmy, které si v tiskárně vyzvednou připravené materiály pro jednotlivé prodejny. Instalace probíhá většinou během dvou až tří dnů, respektive nocí, kdy je možné v obchodních centrech pracovat ve výlohách. Když jsou instalace hotové, musí se vše zdokumentovat a zpracovat pro klienta brief z realizace.

Jak je obtížné vše uhlídat

Představte si, kolik e‑mailů, telefonátů a schůzek je pro úspěšné zvládnutí kampaně potřeba. Bez sofistikovaného nástroje se snadno stanete obětí mnoha chyb a stresu. Přitom i kampaně v prodejnách jde efektivně plánovát a řídit.

Společně s pracovníky agentury, zástupci společnosti Nike, tiskárny i vedoucím instalačního týmu jsme vypracovali analýzu celého procesu. Bylo jasné, že aplikace musí být multifunkční platformou, která umožní práci všech zúčastněných subjektů.

Aplikace musí umožnit a obsahovat

 • Správu prodejen, kontaktů, marketingových materiálů POS (point of sale), POP (point of purchase) a dalšího vybavení na prodejnách.
 • Databázi obchodů včetně jejich půdorysu (floorplánu) s umístěním POS a POP.
 • Databázi s POS a POP s jejich detailní specifikací - fotografiemi, materiály z kterých jsou vyrobeny, rozměry, tiskovou specifikací včetně dokončení atp.
 • Predikci nákladů potřebných k realizaci kampaně (díky nacenění jednotlivých POS v databázi).
 • Zobrazení grafických návrhů, uložení tiskových dat.
 • Workflow pro řízení fází kampaní a kontrolu průběhu realizace.
 • Souhrn vynaložených prostředků pro přípravu fakturace.
 • Přehledné zobrazení historie realizovaných kampaní s možností filtrování a řazení.

Přesně takovou aplikaci jsme během čtyř měsíců připravili.

Co dalšího všem zúčastněným stranám aplikace přinesla?

Klienti agentury (Nike a Puma) konečně dostali do rukou nástroj, pomocí kterého měli dokonalý přehled o stovkách obchodů a tisících marketingových ploch (POS, POP) na nich umístěných. Zároveň mohli v reálném čase sledovat průběh realizací kampaní, přidávat komentáře, schvalovat připravené řešení, vyhodnocovat, kontrolovat náklady. Řízení kampaní nebylo nikdy snazší.

Pracovníci agentury mohli snadno předcházet problémům při plánování a při realizacích díky snadné aktualizaci specifikace POS - možnost okamžitě reagovat na chyby a v budoucnu je neopakovat. Jednoduše a přehledně porovnávat, plánovat například pomocí možnosti kopírování předchozích kampaní, včetně výběru obchodů a POS.

Pracovníci v tiskárně přesně věděli, jaké POS, v jakých počtech, rozměrech a materiálech mají vyrobit a jak je následně roztřídit pro jednotlivé prodejny. A to vše s předstihem - ihned jakmile byla kampaň naplánována a v aplikaci schválena. Díky tomu se mohli předem připravit na výrobu a distribuci.

Členové instalačních týmů také předem věděli, na které prodejny pojedou díky funkci plánování tourplanu. Měli přehled, kolik týmů bude potřeba, kde jsou prodejny umístěny, jaká pravidla pro instalaci musí dodržet, jaké nástroje a nářadí si musí pro instalaci připravit.

Všichni dostali do rukou sofistikovaný nástroj, který zefektivnil jejich práci, umožnil předcházení problémů a chyb a ve výsledku šetřil všem čas a peníze.

Dejte sbohem zbytečným chybám a repetitivní práci. Rádi pro vás vytvoříme úspěšnou aplikaci. Domluvte si nezávaznou schůzku.

Líbí se vám naše práce?

Kontaktujte nás