Software pro výpočet hmotnosti a těžiště letadla

Pro aerolinku Smartwings jsme vytvořili software, který pomocí složitých algoritmů počítá hmotnost a těžiště letadla. Hlavním benefitem je výrazné snížení nákladů díky optimalizaci tankovaného paliva.

Lidský faktor byl dříve limitem pro počet kalkulací a vnášel do výpočtů možnost chyb. Díky plné automatizaci je dnes možné počítat takřka neomezené množství letů s minimální lidskou chybovostí. Software je napojený na služby zajišťující flight planning a splňuje certifikační požadavky Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA).

S množstvím letadel nastupuje automatizace

Aerolinky automatizují, rostou, zvyšují počet letadel. Aby bylo na každý let natankováno optimální množství paliva, potřebují co nejpřesnější podklady pro výpočet flight planningu - váhu a těžiště letadla. Manuální výpočty nejsou optimální kvůli rychlosti a chybovosti.

S růstem flotily letadel přišly dvě výzvy. Napojit naše provozní systémy na nový flight planning a vyřešit automatizaci výpočtů vstupních dat pro flight planning. Obou jsme se chopili a vyřešili: Nastudovali jsme problematiku a podle pokynů klienta dodali řešení, které šetří čas, ruční práci a hlavně je spolehlivé a přesné.

„Weight & balance kalkulátor nám ohromě usnadnil přípravu podkladů k letům. Díky automatizaci se můžeme věnovat jiným důležitým věcem, které musíme každý den při přípravě letů řešit.“

― Petr Nováček, Flight Dispatch Support Manager

Jak se dříve počítala váha letadla a palivo

Před každým letem je potřeba spočítat hmotnost a polohu těžiště letadla. Tyto hodnoty jsou nezbytné pro realizaci letu. Bez nich by nebylo možné připravit flight planning, stanovit množství tankovaného paliva, rozmístění cestujících a posádky, uložení přepravovaného nákladu a zavazadel, nastavení těžiště letadla piloty při vzletu atp.

Než nás Smartwings oslovili s přáním vyvinout Weight and Balance Calculator (WBC aplikaci), museli zaměstnanci manuálně zpracovávat velké množství dat a nastavení. Ve vzorových tabulkách a návodech pro výpočet bylo zaneseno pět letadel z tehdejší flotily, pro které byly definovány základní hodnoty a údaje, např. Basic weight, Basic index, konfigurace kabiny (rozmístění sedadel, z které se odvíjí kapacita přepravovaných cestujících), typy cateringu atd.

Uživatel, v tomto případě pilot nebo pracovník handlingové společnosti, který byl odpovědný za přípravu letu a výpočet hodnot, musel vše správně vybrat a spočítat manuálně. Ale jak se rozrůstala flotila letadel, počet letů i portfolio nabízených služeb, bylo těchto kalkulací již příliš mnoho a proces byl náchylný k chybám. A nebylo divu, protože pravidla pro počítání hmotnosti cateringu, rozmístění posádek a dalších hodnot jsou velmi komplikovaná. Při jakékoliv změně, např. při změně počtu cestujících nebo se změně konfigurace posádky je nutné provést nový výpočet podle nových vstupních hodnot.

Vývoj WBC aplikace

Na začátku vývoje bylo třeba specifikovat procesy a pravidla, kterými se kalkulace řídí. Následně zpracovat matematické algoritmy a připravit databázi vstupních hodnot, s pomocí kterých lze výpočet zahájit. Další přišla na řadu specifikace příjemců výsledných hodnot (API třetích stran, ale i uživatelé - piloti, pracovníci handlingových společností a další) a způsobů, jakými jsou výsledky předávány, prezentovány.

V uživatelském rozhraní je možnost vlastního nastavení, např. konfigurace posádky, množství vody v zásobníku, přeprava náhradních dílů (např. podvozková kola), vlastní volba typu cateringu nebo vybavení pro lety nad vodou (overwater equipment).

Postupně se také nastavovala pravidla pro zahájení kalkulací, zasílání notifikací, validace a monitoring. Optimalizovali jsme funkce pro spouštění výpočtů v dávkách, aby bylo možné automatizovaně v pravidelných intervalech propočítávat lety celé flotily - desítky letadel se stovkami naplánovaných letů.

WBC aplikace v produkčním prostředí

Díky automatizaci se byla zcela odstraněna chybovost, kterou způsoboval lidský faktor a různá interpretace pravidel výpočtů. Ruční práce uživatelů byla snížena na minimum a zásadně se zrychlil čas potřebný pro výpočty.

Údaje jsou ukládány verzovaně, je možné kdykoliv z důvodu auditu zjistit všechny předchozí vstupní hodnoty a výsledky výpočtů, včetně důvodů pro rozhodování. Výpočty jsou prováděny v pravidelných intervalech, kdy je let posílán do flight planningu až po dobu těsně před odletem.

Umíme si poradit s technickými, fyzikálními, matematickými i ekonomickými modely. Máte zájem o podobné řešení? Domluvte si nezávaznou schůzku.

Líbí se vám naše práce?

Kontaktujte nás