english version

Politika integrovaného systému řízení

Naše společnost engine2 s.r.o. patří mezi přední IT společnosti v České republice. Máme ve svém oboru téměř 10 let zkušeností a poskytujeme služby analýz, vývoje a provozování/servisu specializovaných aplikací, zejména pro letecký průmysl.

Máme zaveden integrovaný systém řízení, který zahrnuje systém řízení bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001 a systém řízení služeb dle ČSN ISO/IEC 20000-1.

Snažíme se neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb, rychle reagovat na požadavky našich zákazníků, a tím zvyšovat jejich spokojenost. Máme zavedena pravidla pro řízení procesů dodávek služeb včetně řízení změn, konfigurací, uvolnění a nasazení. Důsledně řídíme incidenty i problémy.

Řídíme rizika a příležitosti spojené s naší činností - na identifikovaná rizika navrhujeme vhodná opatření vedoucí k jejich minimalizaci a příležitosti se snažíme využívat tak, aby průběžně docházelo ke zlepšování zavedeného integrovaného systému řízení.

Všichni naši zaměstnanci a zástupci smluvních dodavatelů jsou pravidelně vzděláváni v oblasti systému managementu služeb a bezpečnosti informací včetně problematiky ochrany osobních údajů.

Naši dodavatelé jsou pravidelně hodnoceni, faktury za jejich poskytnuté služby či produkty platíme ve splatnosti.

Chráníme veškeré informace a osobní údaje našich zákazníků, obchodních partnerů a dalších zainteresovaných stran.

Našim zaměstnancům umožňujeme odborný růst a přístup k moderním technologiím. Poskytujeme jim zázemí stabilní společnosti.

Při všech činnostech dodržujeme relevantní zákonné a jiné požadavky.

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance a naše smluvní dodavatele.

Vedení společnosti se zavazuje uvolňovat dostatečné zdroje pro neustálé zlepšování zavedeného integrovaného systému řízení.

V Praze dne 5. 2. 2019

Michal Konvalinka
jednatel